Algemene voorwaarden

BELANGRIJKE INFORMATIE

Pilot is een handelsnaam van Pilot International BVBA. De (verkoop)website http://shop.pilotxenon.nl toegankelijk via het internet staat open voor alle gebruikers van dit netwerk, en wordt uitgegeven door Pilot International BVBA, met maatschappelijke zetel te 2200 Herentals, Diamantstraat 8, met ondernemingsnummer 0893.150.858, hierna ‘Pilot’, de verkoper.
Het gebruiks- en kopieerrecht, alsook de intellectuele rechten die verband houden met deze website zijn exclusief eigendom van Pilot, waarvan de naam en het merk beschermd zijn. Huidige algemene verkoopsvoorwaarden bepalen de rechten en plichten van de partijen voortvloeiend uit overeenkomsten op afstand die tot stand komen via de website http://www.pilotxenon.nl en aanverwante webshop of de koper nu online, per telefoon of mail zijn aankoop wenst te verrichten. Leveringen worden enkel uitgevoerd in België en Nederland. Deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen enkel betrekking hebben op handelingsbekwame fysische personen, van minimum 18 jaar oud die niet optreden in het kader van een handelsactiviteit. Een bestelling wordt nagekomen onder voorbehoud van de mogelijke weigering door Pilot. Een bestelling kan met name niet nagekomen worden in geval van foutieve prijsaanduiding, bij niet-betaling van voorafgaande bestellingen of ingeval Pilot van oordeel is dat artikelen te vaak werden teruggezonden of verloren. Al onze prijzen zijn inclusief BTW maar exclusief verzend- en betaalkosten (indien van toepassing). De Algemene Voorwaarden zijn een overeenkomst die wordt gesloten tussen enerzijds Pilot, de verkoper, en, anderzijds, de koper die deze steeds kan opslaan en uitprinten. Door de verkoopsswebsite te bezoeken of een bestelling te plaatsen aanvaardt u de Algemene Voorwaarden en geeft u ons uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze voorwaarden. Het Belgisch en Nederlands recht is op deze voorwaarden van toepassing. De rechtbank van de woonplaats van de consument is bevoegd.

U kunt de algemene voorwaarden inzien en/of downloaden.